Vereisten

Voor succesvol gebruik van KZWeb zijn er een aantal minimum vereisten. Dit geldt zowel voor in de Koninkrijkszaal als voor de thuisluisteraar.

Koninkrijkszaal

Server
De praktijk heeft uitgewezen dat het niet vanzelfsprekend is dat iedere willekeurige PC altijd geschikt is. Om deze reden wordt KZWeb als "appliance" (zgn. "black-box") aangeboden. Hierdoor is de combinatie van de hardware onderdelen en software optimaal op elkaar afgestemd en kan er ingestaan worden voor de correcte en stabiele werking van het systeem. Verder heeft dit voor elke Koninkrijkszaal het voordeel dat de server kant en klaar afgeleverd en op lokatie geïnstalleerd wordt.

Natuurlijk is er bij de selectie rekening gehouden met toepassing in de Koninkrijkszaal. Dit houdt in dat er gezocht is naar geschikte behuizing en afmetingen. En natuurlijk tegen een gunstige prijs.

Internetaansluiting
Ook de internetaansluiting dient te voldoen aan minimale vereisten:

* Vanaf KZWeb 2.0 is een vast IP adres geen vereiste meer maar wordt sterk aangeraden.

Het beheercomite dient zelf zorg te dragen voor het aanvragen van een internetaansluiting. Aangezien er reeds ervaring is opgedaan met ADSL in Koninkrijkszalen, zal het KZWeb Team het beheercomite graag adviseren en ten dienste staan.

Thuis:

Voor de thuisluisteraar bestaan de volgende mogelijkheden:
Windows PC
Mac OS X / Linux
geen computer
  • Webradio van "Solutionsradio"
Internet verbinding. Keuze uit:

Hoewel een inbelverbinding technisch mogelijk is, blijkt deze in de praktijk niet heel stabiel. Hierdoor kan het gebeuren dat de verbinding tijdens de vergadering afgebroken wordt. Opnieuw inloggen lost het meestal wel op. Bij tijdelijk of incidenteel gebruik is dit wellicht acceptabel. Maar voor permanent gebruik is een breedband verbinding via ADSL of kabel zeker aan te raden. Qua kosten is er geen verschil.
Een ander probleem dat zich voordoet is dat de "gratis" inbelnummers in de nabije toekomst gaan verdwijnen. Dit zijn inbelnummers waar geen abonnement voor nodig is. De kosten worden per telefoontikken op de gewone telefoonrekening afgerekend. Als uitwijkmogelijkeid zijn dan de betaalde inbelnummers waar wel een abonnement voor nodig is. Maar dan blijft er nog het bovengenoemde probleem met de stabiliteit.