Veel gestelde vragen

 • Is zaaldeelname mogelijk voor een luisteraar dmv. van het geven van een antwoord?
 • Maakt KZWeb gebruik van VoIP?
 • Kan iedereen de vergadering beluisteren?
 • Wat zijn de voordelen van KZWeb?
 • Hoeveel luisteraars worden ondersteund door KZWeb?
 • Wordt een uitzending ergens op het internet opgeslagen?
 • Welke specifieke kennis is er nodig om KZWeb te gebruiken?
 • Is een uitzending of opname met video ook mogelijk?
 • Kan er andere software op het systeem worden geïnstalleerd?

  Ja. Door de telefoonlijn aan te sluiten op de geluidsinstallatie kan een luisteraar de Koninkrijkszaal bellen. Wanneer het gesprek is aangenomen, wordt de spreker gesignaleerd dat er een deelnemer is aan de telefoon. Wanneer die de beurt krijgt, zet de geluidsdienaar dat betreffende kanaal op het mengpaneel open en is de stem van de luisteraar over de geluidsinstallatie te horen.
  Er zijn meerdere mogelijkheden om de spreker te signaleren dat er deelname is via de telefoon. Sommige zijn "High-Tech" maar de meest eenvoudige en effectieve manier is dat de geluidsdienaar de hoorn van de telefoon in de lucht houdt en daarmee aangeeft dat er iemand aan de telefoon is voor deelname.

  Maakt KZWeb gebruik van VoIP?

  Nee. Dit is vanwege de geluidskwaliteit en de manier waarop VoIP werkt.

  Geluidskwaliteit: Omdat VoIP gebruik maakt van dezelfde bandbreedte als spraak over telefonie, is de geluidskwaliteit minder. Er is namelijk slechts een bereik van 3000Hz beschikbaar. Hierdoor worden niet alle frequenties doorgegeven. Voor ouderen met verminderd gehoor, is het erg inspannend om een 2 uur durende vergadering te volgen. Zeker over de veelal slechte luidsprekerfunctie van een telefoon.
  KZWeb daarentegen maakt gebruik van MP3 codering. Hierdoor wordt er een veel beter geluidssignaal geproduceerd. Standaard gebruikt KZWeb een lage bitrate van 32kbps om zodoende ook luisteraars met een inbelaccount over een 56k6 modemverbinding te ondersteuning. Dit levert al een aanzienlijk betere geluidskwaliteit op dan VoIP of gewone telefonie. Indien er alleen luisteraars zijn via breedband verbindingen kan dit zelfs verhoogd worden.

  Werking: VoIP (Voice over IP) kan op twee manieren geïmplementeerd worden: via VoIP providers of via Peer-to-Peer netwerken.

  Bij het gebruik van een provider kan een luisteraar gebruik maken van een normale telefoonlijn om het signaal dat door de KZWeb server wordt uitgezonden, te beluisteren. Hiervoor is echter speciale hardware nodig om de koppeling tussen het internet en het telefoonnet te verzorgen. Dit kan op 2 manieren: 1) met een internet aansluiting en speciale hardware of 2) een reguliere telefoon en een abonnement bij een VoIP provider. De eerste mogelijkheid biedt te weinig flexibiliteit omdat een tijdelijke thuisluisteraar over de speciale hardware en een breedbandverbinding moet beschikken. De tweede mogelijkheid vraagt om extra kosten voor een abonnement en afhankelijk van een derde partij.
  Onder alle omstandigheden is het nodig om meerdere VoIP-lijnen te koppelen aan de lijn in de Koninkrijkszaal. Dit is een zgn. conferentie schakeling. Hiervoor is altijd de voorziening van een provider nodig die hier de juiste hardware voor heeft. Hier is een abonnement voor nodig, meestal bij een commerciële derde partij.

  Bij Peer-to-Peer netwerken (zoals bv. Skype) wordt het signaal over de netwerkverbindingen van andere (onbekende!) gebruikers van datzelfde Peer-to-Peer netwerk verstuurd. Deze mogelijkheid is gratis maar biedt geen uitgebreide "conferencing" mogelijkheden. Het aantal deelnemers is namelijk zeer beperkt. Daarnaast is het gebruik van een PC verplicht of een speciale VoIP-telefoontoestel (welke overigens redelijk betaalbaar is). Verder is het volledig afschermen van de uitzending voor het algemene publiek een stuk lastiger.

  Los van de bovengenoemde technologie-specifieke nadelen, geldt het algemene nadeel van afhankelijkheid van derden. In het geval van een provider is het de provider zelf en bij Peer-to-Peer netwerken zijn het meerdere onbekende deelnemers van dat netwerk. Tevens wordt bij een Peer-to-Peer netwerk de server en de bandbreedte van de zaal ook door derden gebruikt voor allerlei ongedefinieerde zaken. Dit is inherent aan het Peer-to-Peer protocol en is niet uit te schakelen.

  Kan iedereen de vergadering beluisteren?

  Ja en nee.

  Ja: Iedereen met autorisatie kan, indien hij beschikt over de juiste apparatuur en internet, naar de uitzendingen luisteren. De juiste apparatuur is een PC of een webradio met minimaal een telefoonaansluiting. KZWeb kan hierin adviseren aangezien er wel enkele technische eisen gesteld worden aan de webradio.

  Nee: De uitzendingen zijn niet publiek toegankelijk. Daar is autorisatie voor nodig die door de gemeente verschaft wordt.

  Wat zijn de voordelen van KZWeb?
  • Flexibiliteit. Een nieuwe luisteraar autoriseren duurt circa 30 seconden. Het intrekken van deze autorisatie kost hooguit 2 klikken van de muis.
  • Onafhankelijkheid. KZWeb gebruikt het internet uitsluitend als communicatie-medium. Er zijn verder geen faciliteiten van derden nodig. Het volledige beheer is in handen van de gemeente.
  • Opnamen. Er wordt een archief bijgehouden over een instelbare tijdsperiode (standaard 1 jaar) van alle uitgezonden vergaderingen. De geluidskwaliteit is beduidend beter dan van cassette bandjes. Er kunnen meerdere kopieën worden gemaakt in 1 minuut tijd (dus geen roulatie systeem meer nodig en bijbehorende administratie of wachten totdat een bandje weer terug is voor de volgende luisteraar).
  • Geluidskwaliteit. KZWeb maakt gebruik van MP3 codering. Hierdoor wordt er geluid van een veel betere kwaliteit geproduceerd dan over een normale telefoonverbinding, of dat analoge telefonie is, digitale telefonie of VoIP (Voice over IP).

  circa 20 Dit is afhankelijk van de upload-snelheid van het ADSL abonnement in de zaal. De aangegeven upload-snelheid is een maximum en hoeft niet exact overeen te komen met daadwerkelijke snelheid die behaald wordt. Deze is namelijk op zijn beurt weer afhankelijk van de afstand tussen de zaal en de wijkcentrale en van de kwaliteit van de bekabeling.

  Bij één stress-test over een ADSL verbinding met een opgegeven upload van 1024kbps is een maximum van 27 simultane luisteraars behaald. Het is zeer goed mogelijk dat dit in de praktijk bij zalen lager uitvalt. Maar zelfs als het uitkomt op 20 luisteraars, zal dat over het algemeen al meer dan ruimschoots voldoende zijn.

  Wordt een uitzending ergens op het internet opgeslagen?

  Nee. Het geluidssignaal wordt in de zaal door de server gedigitaliseerd. Deze wordt vervolgens rechtstreeks, zonder tussenkomst van anderen, verzonden naar de luisteraar. Direct daarna is het geluidssignaal ook weer weg van het internet.
  Wel wordt een kopie van het geluidssignaal opgeslagen in het archief op de server in de zaal. Deze opname is vervolgens alleen in de zaal te kopiëren naar een USB apparaat (bv. MP3 speler). De opname kan niet opnieuw uitgezonden worden en ook niet via het internet worden gedownload.

  Welke specifieke kennis is er nodig om KZWeb te gebruiken?

  Geen.

  • KZWeb heeft een speciale gebruikersinterface die de bediening van de server heel eenvoudig maakt.
  • De luisteraar maakt gebruik van de eigen vertrouwde PC. Voor ouderen of anderen die geen PC hebben, is de webradio van SolutionsRadio een zeer eenvoudig te bedienen apparaat: Aan/Uit-knop en een volumeregelaar.

  Is een uitzending of opname met video ook mogelijk?

  Nee. KZWeb ondersteunt geen video. De praktijk leert dat de functionaliteit van KZWeb ingezet wordt om zieken en/of ouderen te bedienen. Zieken liggen meestal op bed en zijn niet in staat om naar een beeldscherm te kijken. Ouderen hebben meestal geen PC om de beelden te ontvangen.

  Daarnaast zijn er nog een aantal praktische bezwaren:

  • Video pleegt een flinke aanslag op de bandbreedte. Om nog steeds het gewenste aantal thuisblijvers te ondersteunen, is een beduidend duurder abonnement in de zaal nodig.
  • Luisteraars die geen breedband verbinding hebben (zoals ouderen die via een telefoonlijn meeluisteren) zijn niet in staat om de uitzending te ontvangen en blijven dus verstoken van het onderwijs.
  • Luisteraars (ook ouderen die thuis meeluisteren) zijn verplicht om een PC te hebben (of aan te schaffen) en er mee om te kunnen gaan om de uitzending en/of opname te kunnen volgen. Branden op DVD blijkt niet praktisch omdat er teveel tijd mee gemoeid is waardoor er meestal per vergadering maar 1 kopie kan worden gebrand. Deze moet weer rouleren wat vertraging in het ontvangen van het onderwijs met zich meebrengt.
  • Er zijn meerdere dure camera's nodig in de zaal om een goed beeld te kunnen maken. Gewone camera's zijn ondanks alle mooie specificaties niet goed geschikt hiervoor. Denk hierbij aan goede statieven, dure zoom-lenzen (de camera's zullen niet pal voor het podium geplaatst worden maar achter in de zaal), extra lampen voor een goede belichting (en dus ook hogere exploitatie kosten), dure video mixers of multiplexers om van de verschillende inkomende beelden weer één beeld te maken.
  • Het is arbeidsintensief om de videocamera's te bedienen waardoor degene die achter de camera staat zeer weinig tot helemaal niets van het onderwijs kan opnemen. Het zelfde geldt voor degene die de video mixer/multiplexer bedient.

  Natuurlijk lijkt het mogelijk om dit met goedkopere apparatuur of met een eenvoudigere opzet uit te voeren. Maar dit is reeds door sommige Koninkrijkszalen geprobeerd zonder de gewenste kwaliteit of het beoogde voordeel.

  In grote tegenstelling tot het congres is hier het rendement van video zeer laag. Er dienen grote investeringen in materiaal gedaan te worden. En ook in tijd, zowel voor een goede en gedegen opleiding en voor de uitvoering tijdens de vergaderingen door degenen die de apparatuur moeten bedienen. En dat allemaal om een zeer klein aantal thuisblijvers een (helaas) niet-professioneel video beeld te kunnen tonen. En vaak komt het voor dat de thuisblijver nog niet eens fysiek in staat is om een video beeld te kunnen volgen. In het geval van video-uitzendingen en -opnamen voor een gemeente, is de toegevoegde waarde veel te laag in vergelijking met de kosten en offers die het met zich meebrengt. Om deze reden ondersteunt KZWeb geen video.

  Kan er andere software op het systeem worden geïnstalleerd?

  Nee. KZWeb is een zgn. "Black-Box", een gesloten apparaat. Zo kan er op bv. een CD of DVD speler ook geen extra software worden geïnstalleerd.

  Om een goede en eenvoudige werking te garanderen, is KZWeb een gesloten systeem. De gebruikersinterface staat niet toe dat er extra software wordt geïnstalleerd of bediend. KZWeb is namelijk ontworpen voor één taak: onderhoudsvrije en eenvoudige bediening van geluid.

  Vaak is de vraag gesteld of the Watchtower Library op het systeem kan worden geïnstalleerd of andere software ter ondersteuning van een beamer en/of presentaties. Hoewel dit technisch wel mogelijk zou zijn, wordt dit niet gedaan.

  Voor de Watchtower Library is de geluidsbalie absoluut niet de juiste plek. De Library zou gedurende de vergadering gebruikt kunnen worden door een invaller. Ook kan het door iedereen in de gemeente worden gebruikt. Maar het is zeer ongewenst dat iedereen zomaar het systeem zou gaan gebruiken, laat staan tijdens de vergadering.

  De verantwoordelijkheid van een presentatie ligt niet bij de geluidsdienaar. Daarom is het vele malen beter dat de spreker zelf zijn presentatie verzorgd (in samenwerking met de podiumdienaar) en de benodigde apparatuur ook zelf bediend. Op deze manier kan de geluidsdienaar zich concentreren op zijn eigen taak en de apparatuur bedienen die binnen zijn eigen verantwoordelijkheid valt.