Instaliranje KZWeba u dvorani

Vrati se

Sustav se sastoji iz jednog LCD monitora, jedne male tipkovnice, miša i servera u malom kućištu. Server je onaj pravokutni uređaj srebrnosive boje koji se može, ukoliko treba, staviti u horizontalni položaj.


Vrati se