Često postavljena pitanja korisnika KZWeb-a

 • Može li slušatelj učestvovati u sastancima dajući komentare?
 • Koristi li KZWeb VoIP (Voice over IP)?
 • Može li svatko pratiti elektronski prijenos sastanka?
 • Što su prednosti KZWeb-a?
 • Koliko se slušatelja mogu istovremeno priključiti na KZWeb?
 • Snima li ili pohranjuje li se prijenos negdje na internetu?
 • Koje je posebno znanje potrebno za korištenje KZWeb-a?
 • Je li moguće ostvarivanje videoveze preko interneta?
 • Može li se i drugi program instalirati na sustavu?

  Da. Priključivanjem telefonske linije na razglas slušatelj može telefonirati dvorani. Kada sluga za razglas digne slušalicu, voditelju točke ili govorniku se skreće pažnja na to da je slušatelj pri telefonu. Ukoliko slušatelj bude prozvan, tada sluga za razglas otvara pripadajući kanal na mikseru (“mikseti”), pa će se glas dotičnog učesnika prenositi preko razglasa.
  Postoje mnoge opcije kako se govorniku može skrenuti pažnju na slušatelja koji je pri telefonu. Neke od njih se služe naprednom tehnologijom, no najjednostavniji i najdjelotvorniji način je taj da sluga za razglas podigne telefonsku slušalicu.

  Koristi li KZWeb VoIP (Voice over Internet Protocol)?

  Ne. To je zbog kvalitete zvuka i načina kako VoIP radi.

  Kvaliteta zvuka: Kvaliteta zvuka je manja zbog toga što VoIP koristi istu pojasnu širinu kao govor preko telefonije. Pojasna širina VoIP-a je samo 3000Hz što onemogućava prijenos svih frekvencija. Starijima oslabljenog sluha može biti vrlo naporno pratiti sastanak koji traje sat i pol, i to naročito kada se koriste zvučnikom fiksnog telefona. KZWeb pak koristi MP3 kodiranje, što reproducira mnogo bolju kvalitetu zvuka. Da bismo poduprli slušatelje koji koriste dial-up pomoću 56 kbps modemske veze, KZWeb standardno koristi nisku brzinu prijenosa podataka od 32kbps. Ova opcija pruža znatno bolju kvalitetu nego VoIP ili standardna telefonija. Brzina prijenosa podataka može se povećati pod uvjetom da se svi slušatelji koriste širokopojasnim vezama.

  Način rada: VoIP se može koristiti na dva načina. Prvo, koristiti pružatelja VoIP, a drugo, koristiti takozvanu “peer-to-peer” mrežu odnosno mrežu ravnopravnih terminala ili sudionika.

  Ukoliko se koristi VoIP, tada se slušatelj može služiti normalnom telefonskom linijom da bi slušao audio signale KZWeb-a. U tu je svrhu potreban poseban hardver za spajanje internetske veze KZWeb-a sa slušateljevom telefonskom linijom. Ovo se može ostvariti na sljedeća dva načina: (1) Internetskom vezom i posebnim hardverom ili (2) pretplatom kod pružatelja VoIP usluga. Prva opcija pruža premalo fleksibilnosti, zbog toga što privremeni slušatelj treba raspolagati posebnim hardverom i širokopojasnom vezom. Druga opcija smanjuje potrebu za hardverom i stručnošću za instaliranje i održavanje. No troškovi su prilično visoki, a postoji i problem u vezi s upravljanjem, pristupom sustavu. Povrh toga, skupština i slušatelji pri tome ovise o trećoj osobi. U oba slučaja potrebno je napraviti takozvani konferencijski krug za priključivanje više telefonskih linija s linijom dvorane. No i ova opcija iziskuje uslugu pružatelja koji bi se trebao brinuti za prikladni hardver. Sve ovo naravno izaziva dodatne troškove.

  "Peer-to-peer" mreža, tj. mreža ravnopravnih sudionika (kao što je Skype, premda nije pravi VoIP), audio signal se prenosi preko drugih (nepoznatih!) čvorova korisnika iste peer-to-peer mreže. Ovaj je program doduše besplatan, no zbog ograničenog broja dozvoljenih učesnika, ne pruža dovoljno “konferencijskih“ mogućnosti. Komercijalne službe omogućavaju učešće većeg broja sudionika. Međutim, priključiti VoIP dvorane na VoIP peer-to-peer mreže ujedno znači dijeliti server i mrežu s drugim sudionicima u mreži, što sustav može izložiti opasnostima neovlaštenih upada i prisluškivanja. Peer-to-peer protokol obvezatan je svakom sudioniku te ne postoji način da ga se isključi.

  Može li svatko pratiti elektronski prijenos sastanka?

  Da i ne.

  Da: Svaka ovlaštena osoba može pratiti prijenos iz druge dvorane, pod uvjetom da dotični ima internetsku vezu bilo koje vrste (čak dial-up) te prikladan hardver i program. U prikladan hardver i program spadaju osobno računalo i web radio. KZWeb spremno pruža savjete u vezi s minimalnim tehničkim zahtjevima za korištenje web radija.

  Ne: Prijenosi nisu svakome dostupni. Slušatelju treba ovlaštenje koje daje skupština.

  Što su prednosti KZWeb-a?
  • Fleksibilnost. Dodati novog slušatelja traje samo nekoliko sekundi. Ovo ovlaštenje može se poništiti s maksimalno 2 klika mišem. Neovisnost. KZWeb internet koristi isključivo kao sredstvo za komuniciranje. Nema potrebe za dodatnim uslugama treće osobe.
  • Neovisnost. KZWeb internet koristi isključivo kao sredstvo za komuniciranje. Nema potrebe za dodatnim uslugama treće osobe.
  • Snimke. Svi emitirani sastanci mogu se pohraniti i arhivirati na podesivi vremenski period (standardni period je godinu dana). Treba otprilike minuta za premještanje snimljenog sastanka iz arhive u USB uređaj za pohranjivanje podataka. Ova vam opcija omogućava da koristite različite uređaje (kao što je prijenosni audio player) za kopiranje snimki braći i sestrama koji ne mogu prisustvovati sastanku niti se mogu povezati sa sustavom KZWeb-a.
  • Kvaliteta zvuka. KZWeb koristi MP3 kodiranje koje nam omogućava postići bolji zvuk u usporedbi s analognom ili digitalnom telefonijom ili VoIP-om (Voice over Internet Protocol).
  Koliko se slušatelja mogu istovremeno priključiti na KZWeb?

  Otprilike 20 osoba. Broj slušatelja ovisi o stvarnoj brzini uploada internetske veze u dvorani. Stvarna brzina uploada ovisi o kvaliteti kablova te udaljenosti između dvorane i rasklopne ploče telefonske tvrte.

  Prilikom takozvanog "stress testa" jedne ADSL veze sa deklariranom (i stvarno postignutom) brzinom od 1024 kbps, postignut je najveći broj od 27 slušatelja koje se istovremeno priključilo. No u stvarnosti većina internetskih veza neće postići ovu brzinu. Zbog toga smatramo da se maksimalno 20 osoba može istovremeno priključiti. Mišljenja smo da je to dovoljno za većinu skupština.

  Snima ili pohranjuje li se prijenos negdje na internetu?

  Ne. Audio signal digitalizira se u dvorani. Zatim se signal direktno – bez posredovanja – prenosi slušateljima. Nakon prijema, audio signal nestaje s interneta. Međutim, digitalizirani audio signal pohranjuje se u arhivu servera koji se nalazi u dvorani. Ova se snimka može jedino u dvorani kopirati u USB uređaj. Nije moguće ponovno prenositi snimku niti skinuti je s interneta.

  Koje je posebno znanje potrebno za korištenje KZWeb-a?

  Osnovno.

  • Sučelje KZWeb-a izrađeno je po mjeri, tj. prilagođeno je radi lakšeg upravljanja serverom u dvorani.
  • Slušatelj kod kuće koristi vlastito osobno računalo. Starijima i onima koji nemaju računalo preporučujemo da kod SolutionsRadio nabave web radio. Korištenje ovog uređaja je vrlo jednostavno – ima samo dugme za uključivanje i isključivanje te regulator glasnoće.

  Je li moguće ostvarivanje videoveze preko interneta?

  Ne. KZWeb ne podupire videovezu, jer je dizajniran za podršku starijima, (kronično) bolesnicima i onima koji su vezani uz kuću. Bolesnici su inače u krevetu ili preslabi za gledanje ekrana. Stariji obično nemaju računalo za prijem i gledanje video snimke.

  Povrh toga, postoje i neke praktične prepreke:

  • Video veza iziskuje mnogo više pojasne širine. Za pružanje usluga KZWeb-a željenom broju slušatelja, u dvorani bi se trebalo uvesti znatno skuplju internetsku vezu.
  • Slušatelji bez širokopojasne internetske veze (kao što su stariji koji nemaju ADSL , pa koriste web radio pomoću dial-up veze) ne mogu pratiti prijenos te neće biti u stanju izvući korist iz teokratske pouke.
  • Slušatelji, uključujući starije, bili bi primorani imati (ili nabaviti) računalo (te biti u stanju rukovati njime) da bi pratili prijenos. Kopiranje video snimke na DVD nije praktično. To zahtijeva previše vremena, tako da se nakon sastanka može napraviti samo jedna kopija koja zatim kruži izazivajući zakašnjenje u primanju teokratske informacije.
  • Za prenošenje dobre slike, u dvorani treba postaviti različite skupe videokamere. Uobičajene kamere obično ne udovoljavaju toj potrebi. Razmislite i o stativima, skupim zoom-objektivima (kamere se ne mogu postaviti tik pred podij, nego otraga u dvorani), dodatne žarulje radi dobre rasvjete (a ujedno i veća potrošnja struje), skupi video mikseri ili multipleksori koji od različitih ulaznih slika prave završnu sliku.
  • Zahtjevan je zadatak upravljati videokamerama, što onima koji snimaju onemogućava da izvuku korist iz predavanja i primljene pouke. Ovo se isto odnosi na one koji upravljaju video mikserima i multipleksorima.

  Može li se i drugi program instalirati na sustavu?

  Ne. KZWeb je takozvana “crna kutija", tj. zatvoreni uređaj. Primjerice, koristeći CD ili DVD uređaj nije moguće instalirati dodatni program.

  KZWeb je zatvoren sustav kako bismo zajamčili dobar i jednostavan rad. Korisničko sučelje ne dozvoljava instaliranje dodatnog programa niti upravljanje istim. Osim toga, KZWeb je dizajniran za jedan jedini zadatak, tj. jednostavno upravljanje zvukom bez dodatnog održavanja sustava.

  Često nam je postavljeno pitanje je li moguće na sustavu KZWeb-a instalirati Watchtower Library ili drugi program koji podupire beamer, projektor i prezentacije. Tehnički je to moguće, ali mi to ne omogućavamo.

  Pult za razglas uopće nije pravo mjesto za pretraživanje Watchtower Library-a. Postoji mogućnost da se Library koristi za vrijeme sastanka kada netko neočekivano treba preuzeti neku programsku točku. Svatko u skupštini bi ga tako mogao koristiti. Uz to krajnje je nepoželjno svakome dozvoliti da upravlja sustavom KZWeb-a samo zbog pretraživanja Library-a, a naročito ne za vrijeme sastanka.

  Odgovornost za prikazivanje prezentacije ne počiva na sluzi za razglas. Stoga je daleko bolje da se sam govornik brine za prezentaciju (u suradnji sa slugom za podij) te da sam upravlja uređajem koji mu treba. Sluga za razglas će se na taj način usredotočiti na svoj vlastiti zadatak i uređaje koji spadaju u njegovu nadležnost.